Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Huishoudelijke elektrische installaties

Update 2023

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) werd in 2020 grondig veranderd: sindsdien is deze wetgeving opgesplitst in 3 boeken, nl.

- Boek 1: Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
- Boek 2: Installaties op hoogspanning
- Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Nu, in 2023, wordt een eerste grote wijziging doorgevoerd middels het Koninklijk Besluit van 05/03/2023, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28/03/2023. Deze wijziging heeft vooral impact op huishoudelijke elektrische installaties. In onderstaand document zijn de belangrijkste wijzigingen overzichtelijk weergegeven.

Wijzigingen AREI 2023

 


Controleverplichtingen

 

Het algemeen reglement op de elektrische installaties legt controleverplichtingen op voor de installaties op laagspanning en zeer lage spanning, zowel voor hun indienststelling als periodiek. Om u objectief in te lichten omtrent de wettelijke verplichtingen kan u hieronder een link naar de integrale wetteksten aantreffen.
Ingeval u concrete vragen heeft bij een specifiek aspect van de reglementering, kan voor advies steeds beroep gedaan worden op onze diensten.

Type keuring Reglementaire voorschriften
Gelijkvormigheidscontrole bij indienststelling van een huishoudelijke elektrische installatie Boek 1, Afdeling 6.4.1
Gelijkvormigheidscontrole na een belangrijke wijziging of uitbreiding van een huishoudelijke elektrische installatie Boek 1, Afdeling 6.4.1
Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van na 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1
Controlebezoek voor de verzwaring van de aansluiting van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.1
Controlebezoek bij de verkoop van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.2
Controlebezoek bij de aankoop van een huishoudelijke installatie van voor 1981
Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.2
Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.3


Wat houdt de keuring van uw installatie in

Tijdens de keuring wordt de conformiteit van de elektrische installatie met Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties onderzocht. Volgende onderdelen komen aan bod:

  • Administratief nazicht van het eendraadschema en het situatieplan met de werkelijke toestand
  • Visueel nazicht van onder andere de staat van de elektrische installatie, overeenkomst van de beschermingsinrichtingen met de sectie van de geleiders, etc.
  • Metingen van de aardspreidingsweerstand, continuïteit van de beschermingsgeleiders, testen van de differentieelstroominrichtingen en isolatiemetingen

Bovenstaande punten en bijkomende aspecten bij de realisatie van elektrische huishoudelijke installaties worden behandeld in de praktische gids van ATK:

Download de praktische gids voor woningen

Na afloop van de keuring ontvangt u ter plaatse onmiddellijk een verslag. Eventuele opmerkingen en inbreuken worden op dit verslag weergegeven aan de hand van codes, die op de rugzijde van het verslag verklaard worden.

Download de verklaring van afkortingen inbreuken


Links

 

Richtlijnen voor controle van huishoudelijke elektrische installaties: FOD Economie

 

Huishoudelijke elektrische installaties

Update 2023

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) werd in 2020 grondig veranderd: sindsdien is deze wetgeving opgesplitst in 3 boeken, nl.

- Boek 1: Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
- Boek 2: Installaties op hoogspanning
- Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Nu, in 2023, wordt een eerste grote wijziging doorgevoerd middels het Koninklijk Besluit van 05/03/2023, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28/03/2023. Deze wijziging heeft vooral impact op huishoudelijke elektrische installaties. In onderstaand document zijn de belangrijkste wijzigingen overzichtelijk weergegeven.

Wijzigingen AREI 2023

 


Controleverplichtingen

 

Het algemeen reglement op de elektrische installaties legt controleverplichtingen op voor de installaties op laagspanning en zeer lage spanning, zowel voor hun indienststelling als periodiek. Om u objectief in te lichten omtrent de wettelijke verplichtingen kan u hieronder een link naar de integrale wetteksten aantreffen.
Ingeval u concrete vragen heeft bij een specifiek aspect van de reglementering, kan voor advies steeds beroep gedaan worden op onze diensten.

Type keuring Reglementaire voorschriften
Gelijkvormigheidscontrole bij indienststelling van een huishoudelijke elektrische installatie Boek 1, Afdeling 6.4.1
Gelijkvormigheidscontrole na een belangrijke wijziging of uitbreiding van een huishoudelijke elektrische installatie Boek 1, Afdeling 6.4.1
Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van na 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1
Controlebezoek voor de verzwaring van de aansluiting van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.1
Controlebezoek bij de verkoop van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.2
Controlebezoek bij de aankoop van een huishoudelijke installatie van voor 1981
Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.2
Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.3


Wat houdt de keuring van uw installatie in

Tijdens de keuring wordt de conformiteit van de elektrische installatie met Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties onderzocht. Volgende onderdelen komen aan bod:

Bovenstaande punten en bijkomende aspecten bij de realisatie van elektrische huishoudelijke installaties worden behandeld in de praktische gids van ATK:

Download de praktische gids voor woningen

Na afloop van de keuring ontvangt u ter plaatse onmiddellijk een verslag. Eventuele opmerkingen en inbreuken worden op dit verslag weergegeven aan de hand van codes, die op de rugzijde van het verslag verklaard worden.

Download de verklaring van afkortingen inbreuken


Links

 

Richtlijnen voor controle van huishoudelijke elektrische installaties: FOD Economie