Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Druktoestellen

In de combinatie van stoom en druk gaan vele gevaren schuil. Gebruikers en arbeiders in de buurt van stoomapparatuur staan permanent bloot aan deze gevaren.

Om deze gevaren samen met u te beheersen, staat ATK u met raad en daad bij en voert de wettelijk verplichte controles uit op deze stoomtoestellen, zowel bij de indienststelling als bij de periodieke inspecties. Met de jarenlange ervaring, die opgebouwd werd vanaf het prille begin in 1962, kan ATK een positieve bijdrage leveren aan de zorg voor uw veiligheid. ATK voert tevens de wettelijk verplichte controles uit op centrifuges. Uiteraard is ATK ook voor deze disciplines erkend als EDTC.

Volgende toestellen dienen door een EDTC onderzocht te worden:

 • stoomgeneratoren - stoomketels
 • stoomvaten
 • autoclaven
 • lagedruk stoomgeneratoren
 • warmtewisselaars


Op bovenstaande toestellen voert ATK volgende controles uit:

 • proef stoken stoomgenerator
 • in dienststellen overige stoomtoestellen
 • periodiek inwendig onderzoek
 • periodiek uitwendig onderzoek
 • hydraulische beproeving
 • opvolgen herstellingswerken

VIGERENDE WETGEVING

 • KB van 18.10.1991 betreffende de stoomtoestellen.
 • MB van 28.10.1991 houdende de uitvoering van het koninklijk besluit van 18.10.1991 betreffende de stoomtoestellen.
 • KB van 13.06.1999 tot uitvoering van EG richtlijn 97/23/CE
 • ARAB art.323 m.b.t. centrifuges

 

 

Druktoestellen

In de combinatie van stoom en druk gaan vele gevaren schuil. Gebruikers en arbeiders in de buurt van stoomapparatuur staan permanent bloot aan deze gevaren.

Om deze gevaren samen met u te beheersen, staat ATK u met raad en daad bij en voert de wettelijk verplichte controles uit op deze stoomtoestellen, zowel bij de indienststelling als bij de periodieke inspecties. Met de jarenlange ervaring, die opgebouwd werd vanaf het prille begin in 1962, kan ATK een positieve bijdrage leveren aan de zorg voor uw veiligheid. ATK voert tevens de wettelijk verplichte controles uit op centrifuges. Uiteraard is ATK ook voor deze disciplines erkend als EDTC.

Volgende toestellen dienen door een EDTC onderzocht te worden:


Op bovenstaande toestellen voert ATK volgende controles uit:


VIGERENDE WETGEVING