Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Thermografie

Verborgen gebreken:

Fouten in elektrische installaties zijn een belangrijke oorzaak van productieverlies, defecte machines en zelfs brand. Als een fout optreedt, wordt van de onderhoudsdienst verwacht dat het probleem onmiddellijk kan worden opgelost. De beschikbaarheid van onderhoudstechnici, het vinden van de juiste componenten voor een verouderde machine, het ongeduld bij de productiechefs enz.: elke verantwoordelijke van een onderhoudsdienst zal deze stresserende situaties herkennen.


Beperken van problemen:

Om deze situaties in grote mate te voorkomen, doen meer en meer bedrijven beroep op gespecialiseerde firma's die thermografisch onderzoek verrichten op de elektrische installaties. Problemen welke voor het oog onzichtbaar zijn, worden gedetecteerd door het gebruik van een infrarood-camera en kunnen worden hersteld vooraleer ze echte defecten gaan veroorzaken.
Deze controle vormt een nuttige aanvulling bij inspectie van machines, installaties en productieprocessen. De thermografische camera maakt het mogelijk een globaal beeld te geven van oppervlaktetemperatuur, alsook temperatuursverschillen te meten. De bedoeling is een beoordeling te maken van het (brand)risico. Door het opsporen en situeren van beschadigingen aan onderdelen van elektrische componenten zoals stroomonderbrekers, schakelaars, transformatoren,... worden fouten of nakende defecten vroegtijdig gedetecteerd.


Thermografie:

De thermografische apparatuur bestaat uit een camera met een visualisatie-eenheid. Elk voorwerp waarvan de temperatuur hoger is dan 0ºK, zendt infrarode straling uit waarvan de intensiteit functie is van zijn temperatuur en van de emissiviteit. De camera vangt, vanop afstand, de energie op die het te controleren voorwerp uitstraalt onder de vorm van infrarode stralen. De stralingsenergie wordt opgevangen in de detector, getransformeerd en zichtbaar gemaakt op een datascherm. Het apparaat kan ook de waarde van de oppervlaktetemperatuur van het gecontroleerde voorwerp vaststellen (voor zover de emissiviteitsfactor van deze oppervlakte gekend is). De isothermen (oppervlakten op dezelfde temperatuur) en de gevoeligheid sturen de computer aan en als einduitslag zijn de temperaturen weergegeven.


De thermografische controle kan onder andere worden uitgevoerd op:

  • het geheel van de hoogspanningsinstallatie, incl. connectoren, transformatoren, railsystemen, scheidingsschakelaars, beveiligingsschakelaars,...
  • het geheel van de laagspanningsinstallatie : hoofdborden, alsook railsystemen, onderverdeel- en schakelborden,...
  • het geheel van de hoogspannings- en laagspanningsinstallatie in ruimten met brand- of explosiegevaar.

Waarom niet door interne diensten?

Er zijn een aantal redenen om het onderzoek door een gespecialiseerde firma te laten uitvoeren:

  • Zo is er onder andere de kostprijs van de gebruikte apparatuur die relatief hoog is. Zeker voor kleinere bedrijven is dit een factor die kan spelen in de beslissing.
  • Er is ook de opleiding die de operator moet hebben genoten. Meestal is het beeld in de camera een duidelijke weergave van de warmteverdeling van het gekozen object. Foutieve conclusies kunnen worden getrokken als er verschillende materialen in beeld zijn. Elk materiaal heeft een andere emissiefactor. Hoe groter deze factor, hoe meer de infrarode straling wordt geabsorbeerd. De gebruiker van de camera moet zich hiervan bewust zijn om een juiste interpretatie aan het beeld te kunnen geven.
  • Een bijkomende en niet-onbelangrijke reden komt uit de verzekeringswereld. Een verzekeraar kan aan de verzekeringnemer een belangrijke korting op de verzekeringspremie toekennen, indien deze het Assuralia-getuigschrift kan voorleggen. De voorwaarden tot het bekomen van dit getuigschrift staan vermeld in de "Verzekeraarsreglementering inzake elektrische installaties" (uitgave juli 2004) en omvatten naast de uitvoering van de wettelijke controles ook de uitvoering van aanvullende controles , waaronder het thermografisch onderzoek van de elektrische hoog- en laagspanningsinstallatie. Een gunstig verslag van het thermografisch onderzoek is een van de documenten, vereist om het Assuralia-getuigschrift te kunnen bekomen. Dit getuigschrift mag slechts afgeleverd worden door een erkende controle-instelling(EDTC), die wettelijk erkend is door de Overheid en geaccrediteerd is in het toepassingsgebied. Deze eis biedt de verzekeringnemer de garantie dat de onderzoeken gebeuren in alle objectiviteit en op kwalitatief hoog niveau door vakbekwame onderzoekers. ATK beschikt over deze erkenningen.

VIGERENDE REGELGEVING

ASSURALIA

  • Op datum van 1 juli 2004 is een nieuwe uitgave verschenen van de verzekeringsreglementering inzake elektrische installaties (de vorige dateert van 10.12.1986). Deze bepaalt dat er jaarlijks een controle dient uitgevoerd van de hoogspannings- en laagspanningsinstallatie, evenals een thermografische controle van de betreffende installaties met inbegrip van de sturingsborden van de machines, indien van toepassing.

 

Thermografie

Verborgen gebreken:

Fouten in elektrische installaties zijn een belangrijke oorzaak van productieverlies, defecte machines en zelfs brand. Als een fout optreedt, wordt van de onderhoudsdienst verwacht dat het probleem onmiddellijk kan worden opgelost. De beschikbaarheid van onderhoudstechnici, het vinden van de juiste componenten voor een verouderde machine, het ongeduld bij de productiechefs enz.: elke verantwoordelijke van een onderhoudsdienst zal deze stresserende situaties herkennen.


Beperken van problemen:

Om deze situaties in grote mate te voorkomen, doen meer en meer bedrijven beroep op gespecialiseerde firma's die thermografisch onderzoek verrichten op de elektrische installaties. Problemen welke voor het oog onzichtbaar zijn, worden gedetecteerd door het gebruik van een infrarood-camera en kunnen worden hersteld vooraleer ze echte defecten gaan veroorzaken.
Deze controle vormt een nuttige aanvulling bij inspectie van machines, installaties en productieprocessen. De thermografische camera maakt het mogelijk een globaal beeld te geven van oppervlaktetemperatuur, alsook temperatuursverschillen te meten. De bedoeling is een beoordeling te maken van het (brand)risico. Door het opsporen en situeren van beschadigingen aan onderdelen van elektrische componenten zoals stroomonderbrekers, schakelaars, transformatoren,... worden fouten of nakende defecten vroegtijdig gedetecteerd.


Thermografie:

De thermografische apparatuur bestaat uit een camera met een visualisatie-eenheid. Elk voorwerp waarvan de temperatuur hoger is dan 0ºK, zendt infrarode straling uit waarvan de intensiteit functie is van zijn temperatuur en van de emissiviteit. De camera vangt, vanop afstand, de energie op die het te controleren voorwerp uitstraalt onder de vorm van infrarode stralen. De stralingsenergie wordt opgevangen in de detector, getransformeerd en zichtbaar gemaakt op een datascherm. Het apparaat kan ook de waarde van de oppervlaktetemperatuur van het gecontroleerde voorwerp vaststellen (voor zover de emissiviteitsfactor van deze oppervlakte gekend is). De isothermen (oppervlakten op dezelfde temperatuur) en de gevoeligheid sturen de computer aan en als einduitslag zijn de temperaturen weergegeven.


De thermografische controle kan onder andere worden uitgevoerd op:


Waarom niet door interne diensten?

Er zijn een aantal redenen om het onderzoek door een gespecialiseerde firma te laten uitvoeren:


VIGERENDE REGELGEVING

ASSURALIA