Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Vlaanderen

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecerticaat (EPC) bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen is het gevolg van de omzetting van Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen naar de Vlaamse wetgeving. Deze werd van kracht met het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008.

Het EPC drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal. Naast het kengetal staan op het EPC ook een aantal energiebesparende aanbevelingen, dewelke informatief zijn en niet verplicht uit te voeren. Met het EPC kan de energetische prestatie van gebouwen onderling vergeleken worden.

Het EPC dient voorgelegd te worden door de verkoper of verhuurder aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder. De verkoper moet aan de koper het EPC overdragen. De verhuurder moet aan de huurder een kopie bezorgen. Het EPC is 10 jaar geldig, vanaf de datum van opmaak. Als er in die periode van 10 jaar verbeteringen zijn aangebracht kan de verkoper/verhuurder een nieuw EPC met een gunstiger energieprestatie laten opmaken.

Wij doen beroep op zorgvuldig geselecteerde partners die het EPC voor u kunnen opmaken. Het EPC kan enkel worden opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A.

Om deze dienstverlening vlot te laten verlopen en voor het behalen van een accuraat Energieprestatiecertificaat (EPC) is het handig dat volgende documenten, indien mogelijk en van toepassing, worden voorgelegd:

  • vroeger aangeleverd energieprestatiecertificaat,
  • EPB-aangifte,
  • subsidie-aanvragen Vlaamse Overheid,
  • lastenboek,
  • facturen van geregistreerde aannemers,
  • facturen van bouwmaterialen, van de ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitair warm water installatie,
  • technische documentatie van de ruimteverwarmingsinstallatie of van de sanitair warm water installatie,
  • gedateerde uitvoeringsdetails schaal 1:50 / As-Builtplannen.

LINKS:

Vlaams energie-agentschap: www.vea.be

 


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

EPB-certificaat (Energieprestatie van gebouwen)

Iedere eigenaar van een wooneenheid (ongeacht de oppervlakte) dat gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die dit gebouw wenst te verkopen (vanaf 1 mei 2011) of te verhuren (vanaf 1 november 2011), moet een EPB-certificaat laten opstellen vooraleer de wooneenheid te koop of te huur wordt gesteld.

Het EPB-certificaat (energieprestatie van gebouwen) is een "energierapport" van een gebouw (gebouw of appartement). Het vermeldt, net als voor een koelkast, de energieklasse van de woning op een schaal van A (heel zuinig) tot G (heel energieverslindend). Zo kan de kandidaat-koper of -huurder de verschillende woningen die hij bezoekt, vergelijken vanuit energieoogpunt. Het EPB-certificaat doet ook aanbevelingen om het energieprestatieniveau van de woning te verbeteren.

Het EPB-certificaat dient voorgelegd te worden door de verkoper of verhuurder aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder. De verkoper moet aan de koper het EPB-certificaat overdragen. De verhuurder moet aan de huurder een kopie bezorgen.

Een EPB-certificaat blijft 10 jaar geldig op voorwaarde dat de energiekenmerken ongewijzigd blijven. Indien bijvoorbeeld een verwarmingsketel wordt vervangen of het glas wordt vervangen, moet het EPB-certificaat worden aangepast vóór een toekomstige transactie plaatsvindt.

Wij doen beroep op zorgvuldig geselecteerde partners die het EPB-certificaat voor u kunnen opmaken. Het EPB-certificaat van een wooneenheid kan enkel worden opgemaakt door een certificateurs die erkend zijn door Leefmilieu Brussel.

LINKS:

Brussels Instituut voor Milieubeheer: www.ibgebim.be

 

Vlaanderen

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecerticaat (EPC) bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen is het gevolg van de omzetting van Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen naar de Vlaamse wetgeving. Deze werd van kracht met het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008.

Het EPC drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal. Naast het kengetal staan op het EPC ook een aantal energiebesparende aanbevelingen, dewelke informatief zijn en niet verplicht uit te voeren. Met het EPC kan de energetische prestatie van gebouwen onderling vergeleken worden.

Het EPC dient voorgelegd te worden door de verkoper of verhuurder aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder. De verkoper moet aan de koper het EPC overdragen. De verhuurder moet aan de huurder een kopie bezorgen. Het EPC is 10 jaar geldig, vanaf de datum van opmaak. Als er in die periode van 10 jaar verbeteringen zijn aangebracht kan de verkoper/verhuurder een nieuw EPC met een gunstiger energieprestatie laten opmaken.

Wij doen beroep op zorgvuldig geselecteerde partners die het EPC voor u kunnen opmaken. Het EPC kan enkel worden opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A.

Om deze dienstverlening vlot te laten verlopen en voor het behalen van een accuraat Energieprestatiecertificaat (EPC) is het handig dat volgende documenten, indien mogelijk en van toepassing, worden voorgelegd:

LINKS:

Vlaams energie-agentschap: www.vea.be

 


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

EPB-certificaat (Energieprestatie van gebouwen)

Iedere eigenaar van een wooneenheid (ongeacht de oppervlakte) dat gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die dit gebouw wenst te verkopen (vanaf 1 mei 2011) of te verhuren (vanaf 1 november 2011), moet een EPB-certificaat laten opstellen vooraleer de wooneenheid te koop of te huur wordt gesteld.

Het EPB-certificaat (energieprestatie van gebouwen) is een "energierapport" van een gebouw (gebouw of appartement). Het vermeldt, net als voor een koelkast, de energieklasse van de woning op een schaal van A (heel zuinig) tot G (heel energieverslindend). Zo kan de kandidaat-koper of -huurder de verschillende woningen die hij bezoekt, vergelijken vanuit energieoogpunt. Het EPB-certificaat doet ook aanbevelingen om het energieprestatieniveau van de woning te verbeteren.

Het EPB-certificaat dient voorgelegd te worden door de verkoper of verhuurder aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder. De verkoper moet aan de koper het EPB-certificaat overdragen. De verhuurder moet aan de huurder een kopie bezorgen.

Een EPB-certificaat blijft 10 jaar geldig op voorwaarde dat de energiekenmerken ongewijzigd blijven. Indien bijvoorbeeld een verwarmingsketel wordt vervangen of het glas wordt vervangen, moet het EPB-certificaat worden aangepast vóór een toekomstige transactie plaatsvindt.

Wij doen beroep op zorgvuldig geselecteerde partners die het EPB-certificaat voor u kunnen opmaken. Het EPB-certificaat van een wooneenheid kan enkel worden opgemaakt door een certificateurs die erkend zijn door Leefmilieu Brussel.

LINKS:

Brussels Instituut voor Milieubeheer: www.ibgebim.be