Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Liften

UPDATE 2023:

ATK werd in 2023 door de overheid gemandateerd als Notified Body (NoBo) of aangemelde instantie ?ATK is NoBo. Klik op onderstaande link voor meer informatie.

ATK is Notified Body


Om naast gebruikers & installateurs doeltreffend op te treden als derde partij, is deskundigheid & onafhankelijkheid van primordiaal belang. ATK garandeert deze kwaliteiten door de naleving van de strenge criteria uit de Europese norm EN45004. De controles die ATK uitvoert kaderen in het K.B. van 09.03.2003 op de beveiliging van liften en hebben betrekking op:

 • preventieve inspecties (volgens bijlage II)
 • risicoanalyse (volgens bijlage I)
 • wederinbedrijfstellingscontroles na modernisatie.

De door ATK uitgereikte documenten voldoen aan de wettelijke eisen en bevatten beschrijvingen die essentieel zijn voor een goed begrip en bewijzen tevens hun nut bij het verdere beheer van de liftinstallatie. De belangrijkste voordelen voor de klanten die hun controles aan ATK toevertrouwen zijn:
 
 • Preventieve inspecties van mechanismen en geraamten, alsook de staat van paraatheid van de veiligheidsinrichtingen. Deze preventieve aanpak verhoogt de werkingsveiligheid en minimaliseert het risico op ongevallen.
 • Gemotiveerde risicoanalyses en adviezen bij moderniserings- en aanpassingswerken aan bestaande liftinstallaties.
 • Eerste periodieke controles, volgens de instructies van F.O.D., voor liften in de handel gebracht volgens de EG-richtlijn liften, de welke onafhankelijk verlopen t.a.v. de installateur van de liften.

VIGERENDE WETGEVING EN NORMERING

 • Richtlijn liften 95/16/EG, 2014/33/EU
 • KB van 09.03.2003 gewijzigd bij KB van 17.03.2005, 13.05.2005, 10.12.2012 en 12.04.2016 betreffende de beveiliging van liften
 • ARAB art.281 voor goederen & fabrieksliften
 • NBN EN 81-1, 81-2, 81-20 en 81-50

 

 

 

Liften

UPDATE 2023:

ATK werd in 2023 door de overheid gemandateerd als Notified Body (NoBo) of aangemelde instantie ?ATK is NoBo. Klik op onderstaande link voor meer informatie.

ATK is Notified Body


Om naast gebruikers & installateurs doeltreffend op te treden als derde partij, is deskundigheid & onafhankelijkheid van primordiaal belang. ATK garandeert deze kwaliteiten door de naleving van de strenge criteria uit de Europese norm EN45004. De controles die ATK uitvoert kaderen in het K.B. van 09.03.2003 op de beveiliging van liften en hebben betrekking op:

 • preventieve inspecties (volgens bijlage II)
 • risicoanalyse (volgens bijlage I)
 • wederinbedrijfstellingscontroles na modernisatie.

De door ATK uitgereikte documenten voldoen aan de wettelijke eisen en bevatten beschrijvingen die essentieel zijn voor een goed begrip en bewijzen tevens hun nut bij het verdere beheer van de liftinstallatie. De belangrijkste voordelen voor de klanten die hun controles aan ATK toevertrouwen zijn:
 

VIGERENDE WETGEVING EN NORMERING