Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Machinebeveiliging

Om de gebruikers van toestellen op een doeltreffende wijze te beschermen tegen ongevallen is een objectieve benadering van de veiligheidsbeginselen onontbeerlijk. Een risicoanalyse is hierbij een efficient instrument.

Deze noodzaak kreeg een wettelijk karakter door het in voege treden van Europese richtlijnen. ATK kan fabrikanten en gebruikers bijstaan om in specifieke gevallen de risico's van mechanische en elektrische aard te beoordelen. De deskundigen van ATK die deze adviezen verstrekken, beschikken over een ruime praktijkervaring en kunnen gebruik maken van de multidisciplinaire kennis die ATK ter zake heeft opgebouwd. De bijlagen van de vermelde Europese richtlijnen geven de doelstellingen inzake veiligheid en gezondheid aan, die dienen nagestreefd te worden.


Machinerichtlijn:

Iedere fabrikant van een machine heeft de plicht een risicoanalyse te verrichten en bij ontwerp en constructie van zijn machine rekening te houden met deze analyse. De principes zijn weergegeven in punt 1.1.2. van bijlage I aan deze richtlijn. De naleving van geharmoniseerde Europese normen is een middel om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. Inzake elektrische risico's kan ATK deskundig adviseren m.b.t. de toepassing van EN 60.204.


Richtlijn op het gebruik van arbeidsmiddelen:

De arbeidsmiddelen (= zijnde alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties) dienen te voldoen aan minimumvoorschriften opgelegd in bijlage aan deze richtlijn. Deze minimumvoorschriften dienen ook voor de bestaande arbeidsmiddelen vanaf 01.01.97 nageleefd te worden. De werkgever moet krachtens het K.B. van 14.09.92 beschikken over een evaluatie van de risico's op het werk en de te nemen beschermende maatregelen.


VIGERENDE WETGEVING

  • Machinerichtlijn 2006/42/EG
  • Richtlijn op het gebruik van arbeidsmiddelen 89/655/EG

Machinebeveiliging

Om de gebruikers van toestellen op een doeltreffende wijze te beschermen tegen ongevallen is een objectieve benadering van de veiligheidsbeginselen onontbeerlijk. Een risicoanalyse is hierbij een efficient instrument.

Deze noodzaak kreeg een wettelijk karakter door het in voege treden van Europese richtlijnen. ATK kan fabrikanten en gebruikers bijstaan om in specifieke gevallen de risico's van mechanische en elektrische aard te beoordelen. De deskundigen van ATK die deze adviezen verstrekken, beschikken over een ruime praktijkervaring en kunnen gebruik maken van de multidisciplinaire kennis die ATK ter zake heeft opgebouwd. De bijlagen van de vermelde Europese richtlijnen geven de doelstellingen inzake veiligheid en gezondheid aan, die dienen nagestreefd te worden.


Machinerichtlijn:

Iedere fabrikant van een machine heeft de plicht een risicoanalyse te verrichten en bij ontwerp en constructie van zijn machine rekening te houden met deze analyse. De principes zijn weergegeven in punt 1.1.2. van bijlage I aan deze richtlijn. De naleving van geharmoniseerde Europese normen is een middel om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. Inzake elektrische risico's kan ATK deskundig adviseren m.b.t. de toepassing van EN 60.204.


Richtlijn op het gebruik van arbeidsmiddelen:

De arbeidsmiddelen (= zijnde alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties) dienen te voldoen aan minimumvoorschriften opgelegd in bijlage aan deze richtlijn. Deze minimumvoorschriften dienen ook voor de bestaande arbeidsmiddelen vanaf 01.01.97 nageleefd te worden. De werkgever moet krachtens het K.B. van 14.09.92 beschikken over een evaluatie van de risico's op het werk en de te nemen beschermende maatregelen.


VIGERENDE WETGEVING