Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

ATK, vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle, is een onafhankelijk & officieel organisme erkend als E.D.T.C. (Externe Dienst voor Technische Controles).

ATK biedt een uitgebreid gamma aan van diensten die ertoe bijdragen mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke invloeden van techniek en industrie. Daartoe voert ATK door de wet voorziene controles uit op toestellen en installaties en stelt vast of deze conform zijn met de vigerende wetgeving en normen.

ATK behartigt de belangen van gebruikers van toestellen en installaties en controleert in opdracht van alle belangrijke industriële sectoren, lokale en nationale overheden en in de particuliere sector.

Sinds zijn oprichting in 1962, volgt ATK de reglementering in zijn activiteitsdomein nauwgezet op. Daardoor kunnen de klanten van ATK maximaal gebruik maken van de ruime ervaring die werd opgebouwd.

 


ATK, Society for Safety on the workfloor by Technique and Control, is an independent and officially recognized inspection body.

ATK offers a broad scale of services that contribute to the protection of men and the environment against the harmful influences of technique and industry. To this purpose ATK performs legally imposed controls on apparatus and installations and determines whether or not these are conform to existing legislation and norms.

ATK serves the users' interest of apparatus and installations and performs controls by order of all important industrial sectors, local and national authorities and in the private sector.

Since its establishment in 1962, ATK follows closely the regulations within its scope of activities. By these means, its customers can optimally take benefit of the broad experience that has been built up.

ATK, vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle, is een onafhankelijk & officieel organisme erkend als E.D.T.C. (Externe Dienst voor Technische Controles).

ATK biedt een uitgebreid gamma aan van diensten die ertoe bijdragen mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke invloeden van techniek en industrie. Daartoe voert ATK door de wet voorziene controles uit op toestellen en installaties en stelt vast of deze conform zijn met de vigerende wetgeving en normen.

ATK behartigt de belangen van gebruikers van toestellen en installaties en controleert in opdracht van alle belangrijke industriële sectoren, lokale en nationale overheden en in de particuliere sector.

Sinds zijn oprichting in 1962, volgt ATK de reglementering in zijn activiteitsdomein nauwgezet op. Daardoor kunnen de klanten van ATK maximaal gebruik maken van de ruime ervaring die werd opgebouwd.

 


ATK, Society for Safety on the workfloor by Technique and Control, is an independent and officially recognized inspection body.

ATK offers a broad scale of services that contribute to the protection of men and the environment against the harmful influences of technique and industry. To this purpose ATK performs legally imposed controls on apparatus and installations and determines whether or not these are conform to existing legislation and norms.

ATK serves the users' interest of apparatus and installations and performs controls by order of all important industrial sectors, local and national authorities and in the private sector.

Since its establishment in 1962, ATK follows closely the regulations within its scope of activities. By these means, its customers can optimally take benefit of the broad experience that has been built up.