Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Basisvorming “ BA4 gericht op onderhoud van gebouwen ”

Volgende sessie:

Datum: wordt nog bevestigd

Locatie: wordt nog bevestigd


Omschrijving

De opleiding richt zich voornamelijk tot werknemers met een technische achtergrond die in het kader van hun professionele activiteiten belast worden met eenvoudige taken of bedieningen in de nabijheid van of op elektrische installaties.

Tijdens de vorming, die in 1 dag wordt verschaft, raken de cursisten aan de hand van  praktijkvoorbeelden en ervaringsuitwisselingen met onze lesgevers vertrouwd met volgende begrippen uit het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties): 

- Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking;
- Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking;
- Gevolgen van ontladingen en lichtbogen;
- Bescherming tegen overspanningen;
- Bescherming tegen de gevolgen van overstromen;

Er wordt ingegaan op:
- De samenstellende delen van een hoogspanningscabine in het kader van art. 267 van het A.R.E.I. (regelmatig bezoek van hoogspanningsinstallaties en bijhouden van het bijzonder register);
- De drie systemen van verbindingen met de aarde in een laagspanningsinstallatie;
- De elektrische parameters van een installatie (nominale spanning, isolatieweerstand, minimale en maximale kortsluitstromen,...);
- De uitwendige invloedsfactoren.

Tevens bespreken we bondig de implicaties van het KB van 04.12.2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Iedere deelnemer ontvangt een opleidingsattest.
De opleiding wordt afgesloten met een facultatieve test. Na evaluatie van de test ontvangen de cursisten een getuigschrift naargelang ze al dan niet met voldoening hebben deelgenomen.


Praktische informatie:

De opleiding neemt 1 dag in beslag.
Per opleidingssessie worden er, om didactische redenen, maximum 15 cursisten toegelaten.
De inschrijving is definitief na ontvangst van uw inschrijvingsformulier, ten laatste 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding.
Indien alle plaatsen zouden gereserveerd zijn bij ontvangst van uw inschrijving worden uw deelnames, mits uw goedkeuring, ingepland in de eerstvolgende sessie.

Voor tarieven en/of verdere informatie kan u contact opnemen met onze burelen op 015/56.92.22 of per e-mail op mv@atk.be

 

Basisvorming “ BA4 gericht op onderhoud van gebouwen ”

Volgende sessie:

Datum: wordt nog bevestigd

Locatie: wordt nog bevestigd


Omschrijving

De opleiding richt zich voornamelijk tot werknemers met een technische achtergrond die in het kader van hun professionele activiteiten belast worden met eenvoudige taken of bedieningen in de nabijheid van of op elektrische installaties.

Tijdens de vorming, die in 1 dag wordt verschaft, raken de cursisten aan de hand van  praktijkvoorbeelden en ervaringsuitwisselingen met onze lesgevers vertrouwd met volgende begrippen uit het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties): 

- Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking;
- Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking;
- Gevolgen van ontladingen en lichtbogen;
- Bescherming tegen overspanningen;
- Bescherming tegen de gevolgen van overstromen;

Er wordt ingegaan op:
- De samenstellende delen van een hoogspanningscabine in het kader van art. 267 van het A.R.E.I. (regelmatig bezoek van hoogspanningsinstallaties en bijhouden van het bijzonder register);
- De drie systemen van verbindingen met de aarde in een laagspanningsinstallatie;
- De elektrische parameters van een installatie (nominale spanning, isolatieweerstand, minimale en maximale kortsluitstromen,...);
- De uitwendige invloedsfactoren.

Tevens bespreken we bondig de implicaties van het KB van 04.12.2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Iedere deelnemer ontvangt een opleidingsattest.
De opleiding wordt afgesloten met een facultatieve test. Na evaluatie van de test ontvangen de cursisten een getuigschrift naargelang ze al dan niet met voldoening hebben deelgenomen.


Praktische informatie:

De opleiding neemt 1 dag in beslag.
Per opleidingssessie worden er, om didactische redenen, maximum 15 cursisten toegelaten.
De inschrijving is definitief na ontvangst van uw inschrijvingsformulier, ten laatste 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding.
Indien alle plaatsen zouden gereserveerd zijn bij ontvangst van uw inschrijving worden uw deelnames, mits uw goedkeuring, ingepland in de eerstvolgende sessie.

Voor tarieven en/of verdere informatie kan u contact opnemen met onze burelen op 015/56.92.22 of per e-mail op mv@atk.be