Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Milieu

In het kader van de milieureglementering voert ATK controles uit op houders voor gassen en gevaarlijke stoffen. Deze controles vormen een essentieel onderdeel in het dossier van vergunningsplichtige ondernemingen.
De milieudeskundigen van ATK zijn uitgerust met hoogtechnologische apparatuur om zowel constructiecontroles, installatiecontroles als periodieke controles met grote precisie uit te voeren onder meer: vonktoestel, explosiemeter, redox-testkit, ultrasoontestapparaat voor dichtheidscontroles, compressor, vacuumpompen...


De controles door ATK hebben onder meer betrekking op:

 • Controle op de bouw:
  • constructiecontrole met opstelling van attest van prototypekeuring voor nieuwe houders voor gevaarlijke stoffen.
 • Controle van plaatsing bij nieuwe houders:
  • controle van de houder voor de plaatsing
  • dichtheidsproeven van de leidingen
  • controle van de vloeistofdichte vloeren
  • controle van de veiligheden
   • overvulbeveiliging
   • lekdetectie
   • kathodische bescherming
   • elektrische installatie (zoneringsplan)
 • Periodieke onderzoeken bij bestaande houders:
  • water en slib in de houders
  • beveiligingen
  • dichtheidsproeven op enkelwandige houders met de onderdruk-ultrasoon methode

VIGERENDE WETGEVING

 • Hoofdstuk 5.16 en 5.17 van VLAREM II
 • A.G. Wallon du 03.07.97 en 04.03.99
 • Besluit van Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 01.99


Milieu

In het kader van de milieureglementering voert ATK controles uit op houders voor gassen en gevaarlijke stoffen. Deze controles vormen een essentieel onderdeel in het dossier van vergunningsplichtige ondernemingen.
De milieudeskundigen van ATK zijn uitgerust met hoogtechnologische apparatuur om zowel constructiecontroles, installatiecontroles als periodieke controles met grote precisie uit te voeren onder meer: vonktoestel, explosiemeter, redox-testkit, ultrasoontestapparaat voor dichtheidscontroles, compressor, vacuumpompen...


De controles door ATK hebben onder meer betrekking op:


VIGERENDE WETGEVING