Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Water

Sinds 1 januari 2021 is de reglementering met betrekking tot het keuren van waterinstallaties in Vlaanderen grondig gewijzigd. Zoals in de andere disciplines staat ook hier ATK tot uw dienst voor het behalen van een positief keuringsattest. De ATK keurders zijn erkend door Aquaflanders en kunnen dus in heel Vlaanderen uw installaties keuren onder de verantwoordelijkheid van deze organisatie.

 

Waterinstallaties

Er zijn drie verschillende types installaties (met elk hun specifieke keuring)
    • de (op het drinkwaternet) aangesloten binneninstallaties → BI
    • de niet- (op het drinkwaternet) aangesloten binneninstallaties (bvb putwater uit eigen waterput) → NABI
    • de installaties voor tweede circuitwater (bvb regenwater) → TWC

Keuring is voor de drie types installaties verplicht :
    • vóór de eerste ingebruikname
    • bij belangrijke wijziging
    • bij heringebruikname na afsluiting (niet voor TWC)
    • op vraag van de exploitant
    • nadat herstelmaatregelen genomen zijn nav een vorige keuring (= herkeuring)

Om u te helpen bepalen welk soort keuring u nodig hebt, kan u de flowchart gebruiken die u onderaan deze pagina in de downloadsectie terugvindt.

Alvorens de keuring kan uitgevoerd worden, dienen minimaal volgende toestellen geplaatst en aangesloten te zijn (indien voorzien):
    • Warmwaterproductie
    • Centrale verwarming
    • Toilet
    • Bad / douche met kranen
    • Keukenkraan
    • Lavabo met kranen
    • Bijvulinstallatie voor tweede circuitwater (indien aanwezig)

Indien maximaal één van deze toestellen voorzien en niet aanwezig is, kan toch een keuring van de installatie worden uitgevoerd. Na voltooiing van de installatie dient dan verplicht een keuring “belangrijke wijziging” te worden aangevraagd.

Ingeval twee of meer van bovenstaande toestellen voorzien zijn maar ontbreken, kan geen keuring plaatsvinden.

Teneinde een volledig keuringsdossier te bekomen, moeten volgende documenten (bij voorkeur digitaal via e-mail op het adres riolering@atk.be) aan ons bezorgd worden, uiterlijk de week voor de aanvang van de keuring :
    • het uitvoeringsplan
    • de inventaris met geplaatste toestellen, beveiligingen en additieven
    • de ingevulde en ondertekende werkopdracht BI, NABI en/of TWC

U kan deze documenten, samen met een handleiding voor het invullen ervan, terugvinden in de  downloadsectie hieronder. Meer informatie kan u ook terugvinden op de websites van Aquaflanders, Belgaqua en VMM (zie sectie “NUTTIGE LINKS hieronder)

Uiteraard kan u voor verdere vragen steeds telefonisch bij ons terecht.


Downloads

Flowchart - Welke keuring aanvragen?

Werkopdracht BI

Werkopdracht NABI

Werkopdracht TCW

Inventaris WI

Inventaris BI

Inventaris NABI

Inventaris TWC

Handleiding invullen inventaris


Vigerende regelgeving:

  • Algemeen Waterverkoopreglement

  • Ministerieel Besluit Keuringen


Nuttige links:

  • www.aquaflanders.be

  • www.belgaqua.be

  • www.vmm.be


Bent u ontevreden over een keuring door een door AquaFlanders erkende keurder? Dan moedigen we
u in eerste instantie aan om met ons hierover in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.Water

Sinds 1 januari 2021 is de reglementering met betrekking tot het keuren van waterinstallaties in Vlaanderen grondig gewijzigd. Zoals in de andere disciplines staat ook hier ATK tot uw dienst voor het behalen van een positief keuringsattest. De ATK keurders zijn erkend door Aquaflanders en kunnen dus in heel Vlaanderen uw installaties keuren onder de verantwoordelijkheid van deze organisatie.

 

Waterinstallaties

Er zijn drie verschillende types installaties (met elk hun specifieke keuring)
    • de (op het drinkwaternet) aangesloten binneninstallaties → BI
    • de niet- (op het drinkwaternet) aangesloten binneninstallaties (bvb putwater uit eigen waterput) → NABI
    • de installaties voor tweede circuitwater (bvb regenwater) → TWC

Keuring is voor de drie types installaties verplicht :
    • vóór de eerste ingebruikname
    • bij belangrijke wijziging
    • bij heringebruikname na afsluiting (niet voor TWC)
    • op vraag van de exploitant
    • nadat herstelmaatregelen genomen zijn nav een vorige keuring (= herkeuring)

Om u te helpen bepalen welk soort keuring u nodig hebt, kan u de flowchart gebruiken die u onderaan deze pagina in de downloadsectie terugvindt.

Alvorens de keuring kan uitgevoerd worden, dienen minimaal volgende toestellen geplaatst en aangesloten te zijn (indien voorzien):
    • Warmwaterproductie
    • Centrale verwarming
    • Toilet
    • Bad / douche met kranen
    • Keukenkraan
    • Lavabo met kranen
    • Bijvulinstallatie voor tweede circuitwater (indien aanwezig)

Indien maximaal één van deze toestellen voorzien en niet aanwezig is, kan toch een keuring van de installatie worden uitgevoerd. Na voltooiing van de installatie dient dan verplicht een keuring “belangrijke wijziging” te worden aangevraagd.

Ingeval twee of meer van bovenstaande toestellen voorzien zijn maar ontbreken, kan geen keuring plaatsvinden.

Teneinde een volledig keuringsdossier te bekomen, moeten volgende documenten (bij voorkeur digitaal via e-mail op het adres riolering@atk.be) aan ons bezorgd worden, uiterlijk de week voor de aanvang van de keuring :
    • het uitvoeringsplan
    • de inventaris met geplaatste toestellen, beveiligingen en additieven
    • de ingevulde en ondertekende werkopdracht BI, NABI en/of TWC

U kan deze documenten, samen met een handleiding voor het invullen ervan, terugvinden in de  downloadsectie hieronder. Meer informatie kan u ook terugvinden op de websites van Aquaflanders, Belgaqua en VMM (zie sectie “NUTTIGE LINKS hieronder)

Uiteraard kan u voor verdere vragen steeds telefonisch bij ons terecht.


Downloads

Flowchart - Welke keuring aanvragen?

Werkopdracht BI

Werkopdracht NABI

Werkopdracht TCW

Inventaris WI

Inventaris BI

Inventaris NABI

Inventaris TWC

Handleiding invullen inventaris


Vigerende regelgeving:


Nuttige links:


Bent u ontevreden over een keuring door een door AquaFlanders erkende keurder? Dan moedigen we
u in eerste instantie aan om met ons hierover in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.