Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Riolering – privé-waterafvoer

Sinds 1 januari 2021 is de reglementering met betrekking tot het keuren van de privéwaterafvoer in Vlaanderen gewijzigd. Zoals in de andere disciplines staat ook hier ATK tot uw dienst voor het behalen van een positief keuringsattest. De ATK keurders zijn zowel erkend door Aquaflanders als door VLARIO en kunnen dus in heel Vlaanderen uw installaties keuren onder de verantwoordelijkheid van deze organisaties.

 

Privéwaterafvoer (PWA)

Bij het uitvoeren van een keuring privéwaterafvoer, worden volgende zaken nagegaan :
    • Is de PWA conform voor aansluiting op het openbaar saneringsnetwerk ?
    • Wordt de scheiding hemelwater/afvalwater nageleefd ?
    • Is de afvoer afvalwater conform met de wetgeving (en/of vergunningen) ?
    • Is de opvang, hergebruik en afvoer van hemelwater conform met de wetgeving ?

Afhankelijk van het resultaat hiervan wordt een attest conform/niet-conform voor aansluiting afgeleverd.

De keuring is verplicht :
    • bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
    • bij realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting
    • bij plaatsing van een individuele sanering (IBA)
    • bij aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal 5 jaar oud is
    • op vraag van de exploitant
    • nadat herstelmaatregelen genomen zijn nav een vorige keuring (= herkeuring)

De keuring kan pas gebeuren wanneer de privéwaterafvoer volledig is. Dit wil zeggen dat de afvoerbuizen aangelegd moeten zijn. De toestellen die hierop aangesloten worden (bv. toilet, lavabo, keuken, …), moeten nog niet aanwezig zijn.

Wat wel aanwezig moet zijn is de regenwaterput, infiltratievoorziening en buffervoorziening, septische put, IBA (indien verplicht). Als er verhardingen zijn aangesloten op de afvoeren, moeten de verhardingen nog niet aangelegd zijn maar de functie van het afvoerputje moet wel gekend zijn.

Teneinde een volledig keuringsdossier te bekomen, moeten volgende documenten (bij voorkeur digitaal ) aan ons bezorgd worden, uiterlijk de week voor de aanvang van de keuring :
    • het uitvoeringsplan
    • de inventaris privéwaterafvoer
    • de omgevingsvergunning (indien van toepassing)
    • de ingevulde en ondertekende werkopdracht PWA

De op de inventaris ingevulde elementen moet u kunnen staven. Dit kan bijvoorbeeld door facturen, foto’s, technische fiches,…..U dient ons de nodige bewijsstukken hiervoor te bezorgen, samen met de hoger vernoemde documenten bij voorkeur via e-mail op het adres riolering@atk.be

U kan deze documenten, samen met een handleiding voor het invullen ervan, terugvinden in de downloadsectie hieronder. Meer informatie kan u ook terugvinden op de websites van Aquaflanders, VLARIO en VMM (zie sectie “NUTTIGE LINKS hieronder)

Uiteraard kan u voor verdere vragen steeds telefonisch bij ons terecht.


Downloads

Werkopdracht PWA

Inventaris PWA

Handleiding invullen inventaris PWA


Vigerende regelgeving:

  • Algemeen Waterverkoopreglement

  • Ministerieel Besluit Keuringen

  • VLAREM wetgeving

  • Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)


Nuttige links:

  • www.aquaflanders.be

  • www.vlario.be

  • www.vmm.beBent u ontevreden over een keuring door een door AquaFlanders erkende keurder? Dan moedigen we
u in eerste instantie aan om met ons hierover in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.’

Riolering – privé-waterafvoer

Sinds 1 januari 2021 is de reglementering met betrekking tot het keuren van de privéwaterafvoer in Vlaanderen gewijzigd. Zoals in de andere disciplines staat ook hier ATK tot uw dienst voor het behalen van een positief keuringsattest. De ATK keurders zijn zowel erkend door Aquaflanders als door VLARIO en kunnen dus in heel Vlaanderen uw installaties keuren onder de verantwoordelijkheid van deze organisaties.

 

Privéwaterafvoer (PWA)

Bij het uitvoeren van een keuring privéwaterafvoer, worden volgende zaken nagegaan :
    • Is de PWA conform voor aansluiting op het openbaar saneringsnetwerk ?
    • Wordt de scheiding hemelwater/afvalwater nageleefd ?
    • Is de afvoer afvalwater conform met de wetgeving (en/of vergunningen) ?
    • Is de opvang, hergebruik en afvoer van hemelwater conform met de wetgeving ?

Afhankelijk van het resultaat hiervan wordt een attest conform/niet-conform voor aansluiting afgeleverd.

De keuring is verplicht :
    • bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
    • bij realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting
    • bij plaatsing van een individuele sanering (IBA)
    • bij aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal 5 jaar oud is
    • op vraag van de exploitant
    • nadat herstelmaatregelen genomen zijn nav een vorige keuring (= herkeuring)

De keuring kan pas gebeuren wanneer de privéwaterafvoer volledig is. Dit wil zeggen dat de afvoerbuizen aangelegd moeten zijn. De toestellen die hierop aangesloten worden (bv. toilet, lavabo, keuken, …), moeten nog niet aanwezig zijn.

Wat wel aanwezig moet zijn is de regenwaterput, infiltratievoorziening en buffervoorziening, septische put, IBA (indien verplicht). Als er verhardingen zijn aangesloten op de afvoeren, moeten de verhardingen nog niet aangelegd zijn maar de functie van het afvoerputje moet wel gekend zijn.

Teneinde een volledig keuringsdossier te bekomen, moeten volgende documenten (bij voorkeur digitaal ) aan ons bezorgd worden, uiterlijk de week voor de aanvang van de keuring :
    • het uitvoeringsplan
    • de inventaris privéwaterafvoer
    • de omgevingsvergunning (indien van toepassing)
    • de ingevulde en ondertekende werkopdracht PWA

De op de inventaris ingevulde elementen moet u kunnen staven. Dit kan bijvoorbeeld door facturen, foto’s, technische fiches,…..U dient ons de nodige bewijsstukken hiervoor te bezorgen, samen met de hoger vernoemde documenten bij voorkeur via e-mail op het adres riolering@atk.be

U kan deze documenten, samen met een handleiding voor het invullen ervan, terugvinden in de downloadsectie hieronder. Meer informatie kan u ook terugvinden op de websites van Aquaflanders, VLARIO en VMM (zie sectie “NUTTIGE LINKS hieronder)

Uiteraard kan u voor verdere vragen steeds telefonisch bij ons terecht.


Downloads

Werkopdracht PWA

Inventaris PWA

Handleiding invullen inventaris PWA


Vigerende regelgeving:


Nuttige links:Bent u ontevreden over een keuring door een door AquaFlanders erkende keurder? Dan moedigen we
u in eerste instantie aan om met ons hierover in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.’