Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Aardgasinstallaties

Aardgasinstallaties die niet volgens de normen zijn uitgevoerd, houden grote risico's in wat betreft ontploffingsgevaar. Sinds 01/01/2002 moet elke nieuwe of gedeeltelijk nieuwe binneninstallatie gecontroleerd worden door een "Erkend Controleorganisme", indien de installatie niet is aangelegd door een "gehabiliteerd aardgasinstallateur".

ATK is hiervoor erkend en geaccrediteerd en voert controles uit op huishoudelijke en industriële installaties.

Welke controles kan ATK voor u uitvoeren?

 • inbedrijfstellingscontroles t.b.v. het openen van de gasmeter
 • periodieke controles
 • dichtheidsproeven
 • conformiteitsonderzoeken
 • openzetten van gasmeters (G4, G6) in Infrax gebied, mits inbedrijfstellingscontrole door ATK en mits reeds een contract werd afgesloten. De gemeenten waarin Infrax actief is, vindt u hier.

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE CONTROLE

Alvorens de gasmaatschappij zal overgaan tot het openen van de gasmeter, dienen 2 documenten te worden voorgelegd:

 • Een gunstig controleverslag afgeleverd door onze diensten.
 • Het getuigschrift overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28 juni 1971, waarin de installateur verklaart dat hij de gasinstallatie heeft aangelegd volgens de vigerende voorschriften. Dit laatste document dient volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend in drievoud te worden aangeboden aan onze agent-onderzoeker op het ogenblik van de controle.

De meest recente versie van het gasgetuigschrift kan u hierna downloaden.

Download attest (KB van 28.06.1971)


TOEPASSELIJKE REGELGEVING

 • Algemeen:
  • NBN D51-003/A1 (2014) Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - Algemene bepalingen
  • NBN D51-004 (1992) Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties
  • NBN B61-001 (1986) m.b.t. de stookafdelingen en schoorstenen
  • NBN B61-002 (2006) m.b.t. centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kw - Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer
 • Specifiek:

LINKS

 • Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden: K.V.B.G
 • Unie der Belgische installateurs in centrale verwarming, sanitair, klimaatregeling en aanverwante beroepen: ICS

Aardgasinstallaties

Aardgasinstallaties die niet volgens de normen zijn uitgevoerd, houden grote risico's in wat betreft ontploffingsgevaar. Sinds 01/01/2002 moet elke nieuwe of gedeeltelijk nieuwe binneninstallatie gecontroleerd worden door een "Erkend Controleorganisme", indien de installatie niet is aangelegd door een "gehabiliteerd aardgasinstallateur".

ATK is hiervoor erkend en geaccrediteerd en voert controles uit op huishoudelijke en industriële installaties.

Welke controles kan ATK voor u uitvoeren?


AANDACHTSPUNTEN BIJ DE CONTROLE

Alvorens de gasmaatschappij zal overgaan tot het openen van de gasmeter, dienen 2 documenten te worden voorgelegd:

De meest recente versie van het gasgetuigschrift kan u hierna downloaden.

Download attest (KB van 28.06.1971)


TOEPASSELIJKE REGELGEVING


LINKS