Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Aardgasinstallaties

Aardgasinstallaties die niet volgens de normen zijn uitgevoerd, houden grote risico's in wat betreft ontploffingsgevaar. Sinds 01/01/2002 moet elke nieuwe of gedeeltelijk nieuwe binneninstallatie gecontroleerd worden door een "Erkend Controleorganisme", indien de installatie niet is aangelegd door een "gehabiliteerd aardgasinstallateur".

ATK is hiervoor erkend en geaccrediteerd en voert controles uit op huishoudelijke en industriële installaties.

Welke controles kan ATK voor u uitvoeren?

 • inbedrijfstellingscontroles t.b.v. het openen van de gasmeter
 • periodieke controles
 • dichtheidsproeven
 • conformiteitsonderzoeken

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE CONTROLE

Alvorens de gasmaatschappij zal overgaan tot het openen van de gasmeter, dienen 2 documenten te worden voorgelegd:

 • Een gunstig controleverslag afgeleverd door onze diensten.
 • Het gasgetuigschrift.

Op 31 december 2023 liep de overgangsperiode waarin de papieren controleverslagen nog door de distributienetbeheerders aanvaard werden, af.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen enkel nog digitale Elgacert controleverslagen dienen voor de opening van de aardgasmeter en is het dus verplicht om gebruik te maken van Elgacert om controleverslagen op te maken.

Voor meer informatie over het opmaken van het digitaal gasgetuigschrift kan je als DIY terecht bij Elgacert via volgende URL:

https://elgacert.be/COprocedureDIY

Als installateur kan je terecht bij Elgacert via volgende URL:

https://elgacert.be/COprocedureinstaller

 


TOEPASSELIJKE REGELGEVING

 • Algemeen:
  • NBN D51-003/A2 Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - Algemene bepalingen
  • NBN D51-004 Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties
  • NBN/DTD B61-001 m.b.t. de stookafdelingen en schoorstenen
  • NBN/DTD B61-002 m.b.t. centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kw - Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer
 • Specifiek:

LINKS

 • Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden: K.V.B.G
 • Unie der Belgische installateurs in centrale verwarming, sanitair, klimaatregeling en aanverwante beroepen: ICS

Aardgasinstallaties

Aardgasinstallaties die niet volgens de normen zijn uitgevoerd, houden grote risico's in wat betreft ontploffingsgevaar. Sinds 01/01/2002 moet elke nieuwe of gedeeltelijk nieuwe binneninstallatie gecontroleerd worden door een "Erkend Controleorganisme", indien de installatie niet is aangelegd door een "gehabiliteerd aardgasinstallateur".

ATK is hiervoor erkend en geaccrediteerd en voert controles uit op huishoudelijke en industriële installaties.

Welke controles kan ATK voor u uitvoeren?


AANDACHTSPUNTEN BIJ DE CONTROLE

Alvorens de gasmaatschappij zal overgaan tot het openen van de gasmeter, dienen 2 documenten te worden voorgelegd:

Op 31 december 2023 liep de overgangsperiode waarin de papieren controleverslagen nog door de distributienetbeheerders aanvaard werden, af.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen enkel nog digitale Elgacert controleverslagen dienen voor de opening van de aardgasmeter en is het dus verplicht om gebruik te maken van Elgacert om controleverslagen op te maken.

Voor meer informatie over het opmaken van het digitaal gasgetuigschrift kan je als DIY terecht bij Elgacert via volgende URL:

https://elgacert.be/COprocedureDIY

Als installateur kan je terecht bij Elgacert via volgende URL:

https://elgacert.be/COprocedureinstaller

 


TOEPASSELIJKE REGELGEVING


LINKS