Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Riolering – privé-waterafvoer

Sinds 1 juli 2011 is de controle van de privé-waterafvoer verplicht bij elke nieuwbouw, grote verbouwing of afkoppeling. Het nieuwe waterverkoopreglement omvat de richtlijnen die van toepassing zijn op het afvoeren van afvalwater.

Deze voorschriften dienen er voor te zorgen dat de privé-riolering op de correcte wijze wordt aangesloten om ondermeer wateroverlast te voorkomen en het rendement van de waterzuiverings-stations te verbeteren.

Teneinde de controle vlot te laten verlopen dienen volgende documenten beschikbaar te zijn:

  • bouwplan of rioleringsplan (noodzakelijk)
  • ingevulde onderdelenlijst (noodzakelijk) 
  • foto's van de rioleringen genomen tijdens de aanleg
  • bouwvergunning (noodzakelijk)
  • correspondentie met de rioolbeheerder
  • kopie facturen materialen (afwateringselementen)
  • technische fiches
  • algemene voorwaarden (noodzakelijk voor VLARIO keuringen)

handleiding en onderdelenlijst 

voorbeeld plan en onderdelenlijst

algemene voorwaarden

De controle kan ten vroegste gebeuren wanneer het waterafvoersysteem volledig is aangelegd. Dit betekent vanaf de sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes die toegankelijk dienen te zijn. Wanneer de keuring plaatsvindt op het moment dat er nog zoveel mogelijk van de installatie zichtbaar is met het blote oog, kan deze vlotter verlopen en kunnen eventuele noodzakelijke aanpassingen eenvoudiger gerealiseerd worden. Zonder geldig conformiteitsattest, zal er geen aansluiting op het openbaar afwateringssysteem kunnen verkregen worden. 

U kan ons ook voor deze controles contacteren. Voor dienstverlening in dit domein doen wij beroep op zorgvuldig geselecteerde partners die deze controle uitvoeren en u kunnen bijstaan bij het behalen van een positief attest. U kan de noodzakelijk documenten op voorhand aan ATK bezorgen via riolering@atk.be.

Alle technische informatie i.v.m. noodzakelijke documenten, controleaanvraag, controleverloop, ... kan u vinden in de onderstaande downloads & links.

LINKS:

Het waterverkoopreglement: VMM of rechtstreekse link

De richtlijnen voor controle van waterafvoerbinneninstallaties: Aquaflanders

Overlegplatform Vlario: Vlario

Riolering – privé-waterafvoer

Sinds 1 juli 2011 is de controle van de privé-waterafvoer verplicht bij elke nieuwbouw, grote verbouwing of afkoppeling. Het nieuwe waterverkoopreglement omvat de richtlijnen die van toepassing zijn op het afvoeren van afvalwater.

Deze voorschriften dienen er voor te zorgen dat de privé-riolering op de correcte wijze wordt aangesloten om ondermeer wateroverlast te voorkomen en het rendement van de waterzuiverings-stations te verbeteren.

Teneinde de controle vlot te laten verlopen dienen volgende documenten beschikbaar te zijn:

handleiding en onderdelenlijst 

voorbeeld plan en onderdelenlijst

algemene voorwaarden

De controle kan ten vroegste gebeuren wanneer het waterafvoersysteem volledig is aangelegd. Dit betekent vanaf de sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes die toegankelijk dienen te zijn. Wanneer de keuring plaatsvindt op het moment dat er nog zoveel mogelijk van de installatie zichtbaar is met het blote oog, kan deze vlotter verlopen en kunnen eventuele noodzakelijke aanpassingen eenvoudiger gerealiseerd worden. Zonder geldig conformiteitsattest, zal er geen aansluiting op het openbaar afwateringssysteem kunnen verkregen worden. 

U kan ons ook voor deze controles contacteren. Voor dienstverlening in dit domein doen wij beroep op zorgvuldig geselecteerde partners die deze controle uitvoeren en u kunnen bijstaan bij het behalen van een positief attest. U kan de noodzakelijk documenten op voorhand aan ATK bezorgen via riolering@atk.be.

Alle technische informatie i.v.m. noodzakelijke documenten, controleaanvraag, controleverloop, ... kan u vinden in de onderstaande downloads & links.

LINKS:

Het waterverkoopreglement: VMM of rechtstreekse link

De richtlijnen voor controle van waterafvoerbinneninstallaties: Aquaflanders

Overlegplatform Vlario: Vlario