Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Industriële elektrische installaties

Industriële elektrische installaties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften van het algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). Bovendien gelden in vele gevallen specifieke voorschriften.
A.T.K. biedt een professionele dienstverlening aan bij de naleving van de opgelegde controleverplichtingen. De controles van ATK hebben betrekking op:

 • Hoogspanningsinstallaties:
  • Hoogspanningscabines
  • Neoninstallaties
  • C.V. branders met vloeibare brandstof met hoogspanningsontsteking
 • Laagspanningsinstallaties met definitief karakter:
  • Laagspanningsinstallaties in gebouwen met gewone elektrische risico's: kantoorgebouwen, werkplaatsen, horecazaken, ...
  • Laagspanningsinstallaties in bedrijven met verhoogd elektrisch risico zoals brandgevaar of ontploffingsrisico: stookplaatsen, benzinestations, verfopslagplaatsen, spuitcabines, batterijlokalen,... Voor ruimten met ontploffingsrisico (BE3) is het verplicht een zoneringsplan op te stellen waarop de gevaarlijke zones, de kenmerken van de gevaarlijke producten alsook de gevarenbronnen vermeld zijn. ATK heeft een uitgebreide ervaring in zowel het opstellen van deze zoneringsplannen.
  • Laagspanningsinstallaties in rustoorden voor bejaarden; ziekenhuizen; lage, middelhoge en hoge gebouwen; hotelinrichtingen volgens de specifieke reglementering terzake.
 • Laagspanningsinstallaties met tijdelijk of bijzonder karakter:
  • Elektrisch materieel gebruikt op bouwwerven zoals werfkasten, generatoren, elektrische apparaten ...
  • Installaties met bijzonder karakter zoals campings, foorinstallaties, marktkraamwagens, beurzen, ...

CONTROLEVERPLICHTINGEN

 • KB 04.12.12 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen
 • AREI art. 270: Gelijkvormigheidsonderzoeken van laagspanningsinstallaties voor hun indienststelling & bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen
 • AREI art. 271: Periodieke controlebezoeken van laagspanningsinstallaties om de 5 jaar
 • AREI art. 272: Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling en bij belangrijke wijziging of omvangrijke toevoeging aan hoogspanningsinstallaties & jaarlijks periodiek controlebezoek van hoogspanningsinstallaties
 • AREI art. 105: Opstellen van zoneringsplannen
 • Specifieke reglementering m.b.t. medische ruimten, zoals:
  • KB 06.11.79 op de ziekenhuizen
  • Technische nota T013
  • IEC 60364.7.710
 • Overige specifieke reglementering, zoals:
  • KB 12.03.74 op de rustoorden voor bejaarden.
  • KB 04.04.03 op de nieuwe gebouwen.
 • Besluit van 27.01.98 door de Vlaamse Executieve inzake de logiesverstrekkende bedrijven
 • Contractuele voorschriften tussen partijen, zoals jaarlijkse periodieke controles volgens de verzekeringsreglementering inzake elektrische installaties (Assuralia dd 01.07.2004)

NUTTIGE INFO

AREI art. 101 stelt dat bij de keuze van elektrisch materieel rekening moet gehouden worden met een aantal invloedsfactoren. Klik op de knop hieronder om een invulbaar formulier van de uitwendige invloedsfactoren te downloaden.

Download formulier uitwendige invloedsfactoren

Industriële elektrische installaties

Industriële elektrische installaties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften van het algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). Bovendien gelden in vele gevallen specifieke voorschriften.
A.T.K. biedt een professionele dienstverlening aan bij de naleving van de opgelegde controleverplichtingen. De controles van ATK hebben betrekking op:


CONTROLEVERPLICHTINGEN


NUTTIGE INFO

AREI art. 101 stelt dat bij de keuze van elektrisch materieel rekening moet gehouden worden met een aantal invloedsfactoren. Klik op de knop hieronder om een invulbaar formulier van de uitwendige invloedsfactoren te downloaden.

Download formulier uitwendige invloedsfactoren