Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Huishoudelijke elektrische installaties

NIEUWS

Vanaf 1 juni 2020 wordt het AREI, dat we kennen sinds 1981, vervangen door een nieuw reglement op de elektrische installaties. Dit nieuw reglement, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, is opgedeeld in drie boeken, met name:
– Boek 1 voor de installaties op laagspanning en zeer lage spanning,
– Boek 2 voor de installaties op hoogspanning,
– Boek 3 voor de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

Installaties waarvan de uitvoering reeds begonnen werd vóór 1 juni 2020 maar pas nadien zullen gecontroleerd worden, kunnen slechts nog gecontroleerd worden rekening houdend met het ‘Oude AREI’ na voorlegging van een schriftelijke verklaring vanwege de verantwoordelijke voor de installatie en/of bouwheer.
Zie hiervoor ook nota 1 aan de Erkende Organismen en voorbeeld van een invuldocument hieronder.

Nota 1 aan de Erkende Organismen

Voorbeeld invuldocument aanvang installatie
 


Controleverplichtingen

Het algemeen reglement op de elektrische installaties legt controleverplichtingen op voor de installaties op laagspanning en zeer lage spanning, zowel voor hun indienststelling als periodiek. Om u objectief in te lichten omtrent de wettelijke verplichtingen kan u hieronder een link naar de integrale wetteksten aantreffen.
Ingeval u concrete vragen heeft bij een specifiek aspect van de reglementering, kan voor advies steeds beroep gedaan worden op onze diensten.

Type keuring Reglementaire voorschriften
Gelijkvormigheidscontrole bij indienststelling van een huishoudelijke elektrische installatie Boek 1, Afdeling 6.4.1
Gelijkvormigheidscontrole na een belangrijke wijziging of uitbreiding van een huishoudelijke elektrische installatie Boek 1, Afdeling 6.4.1
Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van na 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1
Controlebezoek voor de verzwaring van de aansluiting van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.1
Controlebezoek bij de verkoop van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.2
Controlebezoek bij de aankoop van een huishoudelijke installatie van voor 1981
Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.2
Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.3


Wat houdt de keuring van uw installatie in

Tijdens de keuring wordt de conformiteit van de elektrische installatie met Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties onderzocht. Volgende onderdelen komen aan bod:

  • Administratief nazicht van het eendraadschema en het situatieplan met de werkelijke toestand
  • Visueel nazicht van onder andere de staat van de elektrische installatie, overeenkomst van de beschermingsinrichtingen met de sectie van de geleiders, etc.
  • Metingen van de aardspreidingsweerstand, continuïteit van de beschermingsgeleiders, testen van de differentieelstroominrichtingen en isolatiemetingen

Bovenstaande punten en bijkomende aspecten bij de realisatie van elektrische huishoudelijke installaties worden behandeld in de praktische gids van ATK:

Download de praktische gids voor woningen

Na afloop van de keuring ontvangt u ter plaatse onmiddellijk een verslag. Eventuele opmerkingen en inbreuken worden op dit verslag weergegeven aan de hand van codes, die op de rugzijde van het verslag verklaard worden.

Download de verklaring van afkortingen inbreuken


Links

 

Richtlijnen voor controle van huishoudelijke elektrische installaties: FOD Economie

 

Huishoudelijke elektrische installaties

NIEUWS

Vanaf 1 juni 2020 wordt het AREI, dat we kennen sinds 1981, vervangen door een nieuw reglement op de elektrische installaties. Dit nieuw reglement, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, is opgedeeld in drie boeken, met name:
– Boek 1 voor de installaties op laagspanning en zeer lage spanning,
– Boek 2 voor de installaties op hoogspanning,
– Boek 3 voor de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

Installaties waarvan de uitvoering reeds begonnen werd vóór 1 juni 2020 maar pas nadien zullen gecontroleerd worden, kunnen slechts nog gecontroleerd worden rekening houdend met het ‘Oude AREI’ na voorlegging van een schriftelijke verklaring vanwege de verantwoordelijke voor de installatie en/of bouwheer.
Zie hiervoor ook nota 1 aan de Erkende Organismen en voorbeeld van een invuldocument hieronder.

Nota 1 aan de Erkende Organismen

Voorbeeld invuldocument aanvang installatie
 


Controleverplichtingen

Het algemeen reglement op de elektrische installaties legt controleverplichtingen op voor de installaties op laagspanning en zeer lage spanning, zowel voor hun indienststelling als periodiek. Om u objectief in te lichten omtrent de wettelijke verplichtingen kan u hieronder een link naar de integrale wetteksten aantreffen.
Ingeval u concrete vragen heeft bij een specifiek aspect van de reglementering, kan voor advies steeds beroep gedaan worden op onze diensten.

Type keuring Reglementaire voorschriften
Gelijkvormigheidscontrole bij indienststelling van een huishoudelijke elektrische installatie Boek 1, Afdeling 6.4.1
Gelijkvormigheidscontrole na een belangrijke wijziging of uitbreiding van een huishoudelijke elektrische installatie Boek 1, Afdeling 6.4.1
Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van na 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1
Controlebezoek voor de verzwaring van de aansluiting van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.1
Controlebezoek bij de verkoop van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.2
Controlebezoek bij de aankoop van een huishoudelijke installatie van voor 1981
Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.2
Controlebezoek van een huishoudelijke installatie van voor 1981 Boek 1, Afdelingen 6.5.1 & 8.4.3


Wat houdt de keuring van uw installatie in

Tijdens de keuring wordt de conformiteit van de elektrische installatie met Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties onderzocht. Volgende onderdelen komen aan bod:

Bovenstaande punten en bijkomende aspecten bij de realisatie van elektrische huishoudelijke installaties worden behandeld in de praktische gids van ATK:

Download de praktische gids voor woningen

Na afloop van de keuring ontvangt u ter plaatse onmiddellijk een verslag. Eventuele opmerkingen en inbreuken worden op dit verslag weergegeven aan de hand van codes, die op de rugzijde van het verslag verklaard worden.

Download de verklaring van afkortingen inbreuken


Links

 

Richtlijnen voor controle van huishoudelijke elektrische installaties: FOD Economie