Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Huishoudelijke elektrische installaties

NIEUWS (april 2019)

Recentelijk heeft de FOD Economie 2 belangrijke nota's opgesteld om de toepassing van het AREI te verduidelijken.

- oktober 2018: informatienota omtrent de plichten van de verkoper en de koper te verduidelijken bij de verkoop van een wooneenheid, uitgerust met een oude elektrische installatie (aangelegd voor 1 oktober 1981).

- februari 2019: "nota n° 77 aan de erkende organismen" waarin de verplichte aanwezigheid van de handtekeningen op de eendraad- en situatieschema's in herinnering gebracht wordt.

Om u objectief in te lichten omtrent de wettelijke verplichtingen, kan u hieronder deze informatienota's aantreffen.

Informatienota FOD Economie oktober 2018

Informatienota FOD Economie november 2019


Het algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) legt controleverplichtingen op voor laagspanningsinstallaties, zowel voor hun indienststelling als periodiek. Om u objectief in te lichten omtrent de wettelijke verplichtingen kan u hieronder een link naar de integrale wetteksten aantreffen.

Ingeval u concrete vragen heeft bij een specifiek aspect van de reglementering, kan voor advies steeds beroep gedaan worden op onze diensten.


Controleverplichtingen

Type keuring Reglementaire voorschriften
Gelijkvormigheidsonderzoek bij indienststelling van uw elektrische installatie AREI art. 270
Gelijkvormigheidsonderzoek na een belangrijke wijziging of uitbreiding van uw elektrische installatie AREI art. 270
Periodiek controlebezoek om de 25 jaar voor installaties van na 01 oktober 1981 AREI art. 271
Controleonderzoek van oude laagspanningsinstallaties voor verzwaring van de aansluiting AREI art. 276
Controleonderzoek van laagspanningsinstallaties bij de verkoop van een wooneenheid AREI art. 276bis en Nota FOD Economie
Controleonderzoek van fotovoltaïsche installaties AREI art. 270 / AREI art. 271


Wat houdt de keuring van uw installatie in

Tijdens de keuring wordt de conformiteit van de elektrische installatie met het A.R.E.I. onderzocht. Volgende onderdelen komen aan bod:

  • Administratief nazicht van het eendraadschema en het situatieschema met de werkelijke toestand
  • Visueel nazicht van onder andere de staat van de elektrische installatie, overeenkomst van de beschermingsinrichtingen met de sectie van de geleiders, etc.
  • Metingen van de aardspreidingsweerstand, continuïteit van de beschermingsgeleiders, testen van de differentieelstroominrichtingen en isolatiemetingen

Bovenstaande punten en bijkomende aspecten bij de realisatie van elektrische huishoudelijke installaties worden behandeld in de praktische gids van ATK:

Download de praktische gids voor woningen

Na afloop van de keuring ontvangt u ter plaatse onmiddellijk een verslag. Eventuele opmerkingen en inbreuken worden op dit verslag weergegeven aan de hand van codes, die op de rugzijde van het verslag verklaard worden.

Download de verklaring van afkortingen inbreuken


Links

Richtlijnen voor controle van huishoudelijke elektrische installaties: FOD Economie

Huishoudelijke elektrische installaties

NIEUWS (april 2019)

Recentelijk heeft de FOD Economie 2 belangrijke nota's opgesteld om de toepassing van het AREI te verduidelijken.

- oktober 2018: informatienota omtrent de plichten van de verkoper en de koper te verduidelijken bij de verkoop van een wooneenheid, uitgerust met een oude elektrische installatie (aangelegd voor 1 oktober 1981).

- februari 2019: "nota n° 77 aan de erkende organismen" waarin de verplichte aanwezigheid van de handtekeningen op de eendraad- en situatieschema's in herinnering gebracht wordt.

Om u objectief in te lichten omtrent de wettelijke verplichtingen, kan u hieronder deze informatienota's aantreffen.

Informatienota FOD Economie oktober 2018

Informatienota FOD Economie november 2019


Het algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) legt controleverplichtingen op voor laagspanningsinstallaties, zowel voor hun indienststelling als periodiek. Om u objectief in te lichten omtrent de wettelijke verplichtingen kan u hieronder een link naar de integrale wetteksten aantreffen.

Ingeval u concrete vragen heeft bij een specifiek aspect van de reglementering, kan voor advies steeds beroep gedaan worden op onze diensten.


Controleverplichtingen

Type keuring Reglementaire voorschriften
Gelijkvormigheidsonderzoek bij indienststelling van uw elektrische installatie AREI art. 270
Gelijkvormigheidsonderzoek na een belangrijke wijziging of uitbreiding van uw elektrische installatie AREI art. 270
Periodiek controlebezoek om de 25 jaar voor installaties van na 01 oktober 1981 AREI art. 271
Controleonderzoek van oude laagspanningsinstallaties voor verzwaring van de aansluiting AREI art. 276
Controleonderzoek van laagspanningsinstallaties bij de verkoop van een wooneenheid AREI art. 276bis en Nota FOD Economie
Controleonderzoek van fotovoltaïsche installaties AREI art. 270 / AREI art. 271


Wat houdt de keuring van uw installatie in

Tijdens de keuring wordt de conformiteit van de elektrische installatie met het A.R.E.I. onderzocht. Volgende onderdelen komen aan bod:

Bovenstaande punten en bijkomende aspecten bij de realisatie van elektrische huishoudelijke installaties worden behandeld in de praktische gids van ATK:

Download de praktische gids voor woningen

Na afloop van de keuring ontvangt u ter plaatse onmiddellijk een verslag. Eventuele opmerkingen en inbreuken worden op dit verslag weergegeven aan de hand van codes, die op de rugzijde van het verslag verklaard worden.

Download de verklaring van afkortingen inbreuken


Links

Richtlijnen voor controle van huishoudelijke elektrische installaties: FOD Economie